Verkiezing Ritueelbegeleider van het jaar 2017

Geef hieronder je voorkeur aan voor een van de vier kandidaten. Geef zo mogelijk ook een motivatie voor je stem.
De uitslag wordt bepaald door de stemmeen uitgebracht op de algemene ledenvergadering van de LBvR op zaterdag 18 maart 2017. Indien de stemmen staken, beslissen de via deze website uitgebrachte stemmen.

De volgende collega verdient de titel 'Ritueelbegeleider van het jaar 2017':

Petra Kuperus
Katrien Smeyers
Simone Snakenborg
Carina van den Beld