Organisatie

De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (afgekort: LBvR) wil vanuit samenwerking en verwantschap het beroep ritueel begeleiden bij afscheid landelijke bekendheid en status geven.

Dit doet zij door middel van:

  • kwaliteit: door leden mogelijkheden te bieden ervaringen en inzichten uit te wisselen en hen instrumenten te bieden om in het vak te blijven leren
  • kennis: ervaringen en kennis over het vak in kaart brengen en uitdragen.
  • status: door in de media en netwerken meer duidelijkheid te brengen
    in hetgeen van ritueelbegeleiders mag worden verwacht
    en welke plaats zij binnen de uitvaartbranche innemen.