LBvR open voor alle beroepsbeoefenaren

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de LBvR haar deuren opengesteld voor alle ritueelbegeleiders in Nederland.

Iedereen die het beroep uitoefent rond het begeleiden van nabestaanden bij het vormgeven van en voorgaan bij een afscheidsdienst of die betrokkenen begeleidt bij andere rituelen op bijzondere levensmomenten is welkom als basislid van de LBvR.

De LBvR is op dit moment een Beroepsstandaard aan het ontwikkelen, waardoor het in de toekomst mogelijk is om opgenomen te worden in een Register voor Ritueelbegeleiders.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@lbvr.nl

---------------------------------------------------------------------------

Proeftuin ritueelbegeleiders op VTU Vakdag, stand 115

Vruchtbaar samenwerken, kom dat proeven

Op woensdag 26 september vindt de VTU Vakdag Uitvaart plaats in de Evenementenhal Gorinchem
Tijd: 10.00 tot 21.00 uur
Entree: € 25 p.p.
Meer informatie: VTU Vakdag 2018

Uiteraard is de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders ook vertegenwoordigd op dit landelijke evenement. Je bent van harte welkom ons te bezoeken bij stand 115. Bovendien verzorgt de LBvR tussen 12:45 en 13:05 uur een bijzondere ceremonie in het 'inspiratietheater'.

Het thema van onze presentatie is: Vruchtbaar samenwerken: samen zaaien - groeien - oogsten

Ritueelbegeleiders werken intensief samen met diverse uitvaartdienstverleners. Met name met uitvaartverzorgers zorgen zij voor een naadloos in elkaar passende zorg voor overledenen en nabestaanden. Voor families vormen ritueelbegeleider en uitvaartverzorger vaak een geheel en dat is, aldus de LBvR, een mooie vanzelfsprekendheid. Uitvaartverzorgers en ritueelbegeleiders hebben een gezamenlijke missie: de beste uitvaart verzorgen die men zich kan wensen. Goed samenwerken levert een vruchtbaar resultaat op, waar alle betrokkenen van groeien.

Ook met andere dienstverleners is er soms een intensieve samenwerking. Denk aan de bloemist die op aanwijzing van de ritueelbegeleider en familie aan het werk gaat om een groentebloemstuk te maken of een boomtak uit eigen tuin te bewerken met persoonlijke elementen. Dat geldt ook voor de kistenmaker, de cateraar en uiteraard voor de drukker van de rouwbrief en het prentje en andere dienstverleners.

Op de VTU Vakdag wordt stand 115 een unieke proeftuin

Wat vruchtbaar samenwerken is, kun je pas ervaren door ervan te proeven. Kom ons daarom ontmoeten bij stand 115, te midden van de vele andere uitvaartdienstverleners die aanwezig zullen zijn op de beurs. Graag gaan we met jou in gesprek over wat jij ervaart als een vruchtbare samenwerking in de uitvaartzorg. Over wat jij belangrijk vindt en eraan kunt bijdragen. Je bent van harte welkom om alvast voor te proeven van het samenwerken met een ritueelbegeleider.

Graag tot dan. We zien uit naar je komst

---------------------------------------------------------------------------

LBvR 26 september op Vakbeurs Gorinchem

Tussen de meerdaagse vakbeurzen in is er een eendaagse beurs, de Vakdag. Die is dit jaar op 26 september in de Evenementenhal in Gorinchem.

De LBvR zal daar met een stand aanwezig zijn. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Dat gebeurt door een speciale Commissie, die een mooi thema heeft bedacht. Meer daarover de komende weken.

Kom zelf ook kijken wat er allemaal in de uitvaartwereld gebeurt, wat er aan materialen ontwikkeld is, waar je misschien in je eigen praktijk nog iets aan hebt.

Het bestuur zal ook aanwezig zijn, voor een presentatie en om contacten te leggen en te versterken.

Al eerder was de LBvR op een vakbeurs, namelijk Funeral Affairs. Deze werd op 20 juni gehouden in Zeist.

---------------------------------------------------------------------------

Ger Thonen gekozen tot nieuwe voorzitter

LEUSDEN - De Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) heeft tijdens haar algemene ledenvergadering op 3 maart jl. Ger Thonen gekozen tot nieuwe voorzitter.

Met een slag van de voorzittershamer hamerde Erik Schrama (r.) uit Koudekerk aan de Rijn, sinds 2015 de voorzitter van de LBvR, zijn periode van voorzitterschap af. Meteen daarop luidde de nieuwe voorzitter, Ger Thonen (l.) uit Tilburg, met een ferme klap met dezelfde hamer een nieuwe periode in voor de LBvR.

Beroepsstandaard

Het belangrijkste wat de vereniging volgens de nieuwe voorzitter te doen staat, is het realiseren van een Beroepsstandaard. Dat is het middel om het beroep van ritueelbegeleider professioneler te maken en zo meer te kunnen betekenen voor de mensen waar zij voor werken.

Ritueelbegeleiders begeleiden zowel bij uitvaarten als bij rituelen bij bijzondere levensmomenten. De LBvR timmert sinds 2004 aan de weg om het beroep ritueelbegeleider meer bekendheid Ún meer status te geven. Ruim honderd leden, verspreid over het hele land, dragen daar allemaal op hun eigen manier toe bij. Van deze leden was een behoorlijke vertegenwoordiging aanwezig in De Kom in Leusden.

Over de nieuwe voorzitter

Ger Thonen (58) is actief als ritueelbegeleider bij afscheid in de regio Midden-Brabant. Hij heeft de opleiding Ritueelbegeleiding gedaan bij Het Moment in Amersfoort, de opleiding Uitvaartzorg bij Docendo in Geldermalsen en de opleiding Afscheidsfotografie. Bij die laatste is hij nu examinator. Eerder studeerde hij theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

---------------------------------------------------------------------------

Oudere berichten:

Belgische wint titel Ritueelbegeleider van het jaar 2017

LEUSDEN - De leden van de Landelijke Beroepsvereniging voor Ritueelbegeleiders (LBvR) hebben Katrien Smeyers uitgeroepen tot Ritueelbegeleider van het jaar 2017. Door collega's wordt Katrien geroemd voor de wijze waarop zij het vak van ritueelbegeleider in meer sectoren dan alleen de uitvaart in Vlaanderen op de kaart zet.

Katrien is verfrissend, creatief en vernieuwend, zo luidt het verkiezingsrapport. Ze zet moderne multimedia nadrukkelijk in bij haar werk en is bovendien zeer actief op de sociale media. De uitroeping vond plaats tijdens de jaarvergadering van de LBvR in het Utrechtse Leusden op zaterdag 18 maart jl.

Achtergrond

Katrien volgde de opleiding 'Ritueelbegeleiden bij afscheid' bij Het Moment. Hier worden mensen opgeleid om op professionele wijze de coach te zijn van nabestaanden vanuit creativiteit, inspiratie en spiritualiteit. Inmiddels is zij zelf als docent aan deze organisatie verbonden en leidt zij in Vlaanderen ritueelbegeleiders op. Naast uitvaarten zet zij haar vak in voor rouwzorg en verliesbegeleiding.

Verkiezing Ritueelbegeleider van het jaar 2017

Vier genomineerden voor titel

Het is zover! Vandaag maakt de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders de vier genomineerden voor de titel Ritueelbegeleider van het Jaar 2017 bekend. Het thema is "zichtbaarheid". De vier genomineerden zijn, in alfabetische volgorde: Carina van den Beld, Petra Kuperus-Glas, Katrien Smeyers en Simone Snakenborg. Zij presenteren zichzelf met een digitale bijdrage.

Wow, wat heb ik mooie bijdragen voorbij zien komen! Ik moest opeens denken aan de wijze woorden van Aristoteles: "Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping."

Deze vier collega ritueelbegeleiders leven hun roeping, het is nu aan de leden en aspirant-leden van de vereniging om zich een mening te vormen over hun zichtbaarheid. Bekijk de presentaties, laat je hart spreken en breng je schaduwstem uit via het stemformulier.

Op zaterdag 18 maart aanstaande kiest de Algemene Ledenvergadering mijn opvolger, waarna ik het stokje met een gerust hart overdraag aan de collega met de meeste stemmen.

Mag ik alle leden en aspirant-leden uitnodigen om op 18 maart bij de ALV aanwezig te zijn en haar persoonlijk te feliciteren?

Ria Kuiper,
Ritueelbegeleider van het Jaar 2016

Enschede, 4 maart 2017

Landelijke Beroepsvereniging van Ritueel begeleiders (LBvR)

Lagoworks web design